Etusivu » Pro Työlupajärjestelmä

Työkalu työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin

Jaa sivu:

Pro Työlupajärjestelmä -palvelu tiivistettynä

Pro Työlupajärjestelmä on pk-yritysten työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin kehitetty pilvipalvelu. Siihen on koottu lisäksi rakentamisessa ja teollisuuden kunnossapitotöissä yleisesti käytettyjä dokumenttipohjia.

Palvelu ja sen työkalut soveltuvat vaativamman rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi yhtä hyvin esimerkiksi maatiloille tai pientalo- ja korjausrakentamiseen.

Pro Työlupajärjestelmä -palvelun ominaisuudet:

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Yleiset lomakkeet
 • ABC – Työlupakäytäntö 
 • asiakirja
 • ajoneuvoluettelo
 • luovutuskansio
 • yritysesittely
 • referenssit
 • tarjous
 • tiedote
 • työmaan aloittaminen 
 • työkalulista
 • työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 • työn / työkohteen riskien arviointi
 • turvallisuuskävely (safety walk)
 • työmaahan perehdyttäminen
 • työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • työmaapäiväkirja (pitkä)
 • työmaamuistio
 • työmaa – laaturaportti
 • työmaan itselleluovutuksen pöytäkirja
 • rakennustyömaan kunnossapitotarkistus (viikkotarkastus)
 • betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma
 • LVI – Muistio
 • LVI – Virhe- ja puutelista
 • MVR-mittaus
 • ASA-lomake
 • ASA-lomake: Ympäristön tupakansavulle altistuneet
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
Työluvat
 • yleinen työlupa
 • tulityölupa 
 • kattotöiden tulityölupa
 • nostotyölupa 
 • säiliötyölupa 
 • trukkilupa 
 • sähkötyölupa 
 • räjähdysvaarallisten tilojen työlupa 
 • alamiehen / taakan kiinnittäjän lupa
 • torninosturin kuljettajan lupa
Turvallisuussuunnitelmat
 • työmaan turvallisuussuunnitelma
 • työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • tulityösuunnitelma 
 • nostotyösuunnitelma 
 • kaivantotyösuunnitelma 
 • putoamissuojaussuunnitelma 
 • purkutyösuunnitelma 
 • asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • elementtien asennussuunnitelma
 • räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • pölyntorjuntasuunnitelma
 • pölyntorjuntasuunnitelma – työlajikohtainen
 • pölyntorjuntasuunnitelma – tehtäväkohtainen
 • työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • työmaan laatusuunnitelma
 • työmaan ympäristösuunnitelma
Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)
 • nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • nosturin käyttöönottotarkastus 
 • työvälineen vastaanottotarkastus 
 • työkoneen vastaanottotarkastus 
 • nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • henkilönostimen tarkastus 
 • työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • betonipumppuauton käyttöönottotarkastus
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / Kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • ajoneuvon huoltotyötilaus / vikailmoitus
 • LYTK Havainnot
 • kuormalavan ilmoituslomake
 • työvaiheen laatudokumentti
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyolupakaytanto.fi

Pro Työlupajärjestelmä -palvelu

Scroll to Top